STANGER ASIA LIMITED

Address:

705-706, 7/F., Fuk Shing Commercial Building,

28 On Lok Mun Street, On Lok Tsuen,

Fanling, New Territories, Hong Kong.

辦公時間︰

星期一至五︰ 早上八時三十分 至 下午五時三十分

星期六︰ 早上八時三十分至下午十二時三十分

星期日︰ 休息

Contact:

電話號碼︰ (852) 2682 1203

傳真號碼︰ (852) 2682 0046

電郵地址︰ stanger@stanger.com.hk

Web: www.stanger.com.hk